Influenza- & pneumokokvaccine?

Pneumovax vaccination nyt tilbud på grund af Covid-19 (Corona-virus)


Man har fra politisk side besluttet at tilbyde alle plejehjemsbeboere og visse kronisk syge over 65 år denne vaccine her i foråret 2020, og fra efteråret samme tilbud til alle over 65 (samme kriterier som for influenza vaccination. Vaccinen hedder Pneumovax - se også nedenfor. Man har valgt kun at tilbyde den ene af de to vcacciner, som vi anvender til de mennesker, som er i særlig risiko for dramatisk forløb af pneumokok-lungebetændelse. I øjeblikket gælder tilbud frem til 31. marts 2021.


Spørg din læge for detaljer, eller læs på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Influenzavaccination 2020/2021


Der skal bestilles tid til vaccination.


Vi har afsat personale til vaccinering på ialt 7 forskellige dage, startende 2. november


Sundhedsstyrelsen er meddelt, at der kan vaccineres efter 1. oktober 2020 og frem til midten af januar 2021. Vi starter i november for at sikre bedst mulige dækning i det tidligste forår. Andre starter før, men det er mindre optimalt.Efter aftale med læge/sygeplejerske kan der undtagelsesvis gives vaccination i forbindelse med anden planlagt konsultation, hvis der er tid hertil.


Vaccination mod lungebetændelse - kun efter direkte aftale med læge - og forbeholdt udvalgte patientgrupper (pneumokok-vaccine).

Hvem anbefales vaccination mod influenza?


Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.


Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du: 

     

Er 65 år eller derover

Har en kronisk sygdom

Er svært overvægtig med BMI over 40

Er gravid og mere end 12 uger henne


 

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. november og frem til midten af januar.


Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.Hvis du ikke tilhører en af de ovennævnte grupper,

men alligevel ønsker vaccinationen, skal du selv betale.


Prisen er fastsat til 200 kr for vaccination.


Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom

 


Sundhedsstyrelsen yder i visse tilfælde tilskud til pneumokok-vaccination, såkaldt klausuleret tilskud af visse risikogrupper.


Til personer i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom ydes klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine (Pneumovax) og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine (Prevenar).


Desuden ydes der klausuleret tilskud til 13-valente konjugerede pneumokokvaccine til personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet og til personer med hjerteinsufficiens (hjertesvigt) der er ældre end 65 år og til personer med diabetes mellitus (sukkersyge) ældre end 65 år.